Terapia stawów skroniowo-żuchwowych

Dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych dotyczą ponad 30% populacji, najczęściej obserwuje się między 20, a 40 rokiem życia.

Stawy skroniowo-żuchwowe są połączeniem między żuchwą a szczęką, są to stawy parzyste pracujące w trzech kierunkach: wysuwanie i cofanie żuchwy, ruchy żucia ( boczne), podnoszenie oraz opuszczanie żuchwy. Funkcje stawu zabezpieczają mięśnie układu stomatognatycznego: żwacze, mięśnie skroniowe, skrzydłowe boczne górne i dolne, skrzydłowe przyśrodkowe oraz dwubrzuścowe.

Przyczynę dolegliwości stawów skroniowo-żuchwowych możemy podzielić na pierwotną i wtórną.

Pierwotną przyczyną są zmiany wewnątrzstawowe lub kostne oraz nieuzupełnione braki uzębienia. Powodem wystąpienia zmian pierwotnych mogą być różne wady zgryzu.

Wtórny typ zaburzeń pracy stawów skroniowo-żuchwowych może być spowodowany kompensacyjnym bocznym ustawieniem szczęki u pacjenta z wadą postawy lub wysunięcie żuchwy ku przodowi przy protrakcji głowy. Na dysbalans stawów skroniowo-żuchwowych mogą również wpływać blizny jak i mikrourazy.

Głównymi objawami dolegliwości są:

  • Trzeszczenie, trzaski (przy otwieraniu i zamykaniu jamy ustnej)
  • Zablokowanie stawu
  • Ograniczenie i trudności w wykonywaniu ruchów dolną szczęką
  • Dolegliwości bólowe bezpośredniej okolicy stawu, okolic szyi i głowy
  • Szumy uszne, zawroty głowy

Do terapii wykorzystujemy:

  • Mobilizacje stawów jak i tkanek miękkich
  • Kinesiology Taping
  • Ćwiczenia wady postawy oraz autoterapię
  • Zabiegi fizykalne: elektroterapia, magnetoterapia, leczenie ultradźwiękami i laserem niskoenergetycznym.