NZOZ Burkiewicz – Centrum Fizjoterapii, Rehabilitacja Kolbuszowa, Rzeszów, Mielec

Terapia stawów skroniowo-żuchwowych

Wyszkoleni specjaliści, różnorodne zabiegi, indywidualne podejście - Twoje zdrowie w bezpiecznych rękach.

Leczenie dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych jest niezwykle istotne, gdyż dotyczy ono ponad 30% populacji, częściej występując między 20. a 40. rokiem życia.

Stawy skroniowo-żuchwowe są połączeniem między żuchwą a szczęką, są to stawy parzyste pracujące w trzech kierunkach: wysuwanie i cofanie żuchwy, ruch żucia ( boczne), podnoszenie oraz opuszczanie żuchwy. Funkcje stawu zabezpieczają mięśnie układu stomatognatycznego: żwacze, mięśnie skroniowe, skrzydłowe boczne górne i dolne, skrzydłowe przyśrodkowe oraz dwubrzuścowe.

Przyczynę dolegliwości stawów skroniowo-żuchwowych możemy podzielić na pierwotną i wtórną.

Pierwotną przyczyną są zmiany wewnątrzstawowe lub kostne oraz nieuzupełnione braki uzębienia. Powodem wystąpienia zmian pierwotnych mogą być różne wady zgryzu.

Wtórny typ zaburzeń pracy stawów skroniowo-żuchwowych może być spowodowany kompensacyjnym bocznym ustawieniem szczęki u pacjenta z wadą postawy lub wysunięcie żuchwy ku przodowi przy protrakcji głowy. Na dysbalans stawów skroniowo-żuchwowych mogą również wpływać blizny jak i mikrourazy.

Głównymi objawami dolegliwości są:
Do terapii wykorzystujemy:
Scroll to Top