McKenzie

Metoda Mechanicznego Diagnozowania i Terapii McKenziego stworzona przez fizjoterapeutę Robina McKenziego w Nowej Zelandii to zbiór rozwiązań w zakresie diagnozowania, leczenia, edukowania oraz motywowania pacjentów cierpiących z powodu zaburzeń w obrębie układu mięśniowo – szkieletowego.

MDT szczególny akcent kładzie na niezależność pacjenta, jego samoleczenie i edukację poprzez użycie odpowiednio dobranych ćwiczeń do zwalczania bólu i ograniczeń ruchomości w obrębie kręgosłupa i kończyn. Interwencja terapeuty tzn. docisk oraz techniki manualne pojawia się w razie konieczności jako kolejny etap pracy z pacjentem tzw. progresja siły terapeutycznej.

Celem metody jest niwelowanie przyczyn powstawania dolegliwości, a także ograniczanie nawrotów epizodów bólowych . System oparty na szczegółowym wywiadzie z pacjentem dedykowany jest dla każdego: zarówno dla tych, którzy mają zaburzenia dotyczące układu ruchu oraz jako profilaktyka czy edukacja w zakresie ergonomii.