NZOZ Burkiewicz – Centrum Fizjoterapii, Rehabilitacja Kolbuszowa, Rzeszów, Mielec

METODA PNF

Wyszkoleni specjaliści, różnorodne zabiegi, indywidualne podejście - Twoje zdrowie w bezpiecznych rękach.

Metoda PNF (Proprioceptywne Nerwowo-Mięśniowe Torowanie) to innowacyjny sposób terapii, który opiera się na przekonaniu, że każdy człowiek, bez względu na swoje ograniczenia, ma niezwykły potencjał życiowy.

Powstała w 1946 roku w kalifornijskiej klinice w Valejo, pod kierunkiem niemieckiego neurofizjologa Dr. Hermana Kabata oraz fizjoterapeutki Maggie Knott. Od tego czasu metoda stale ewoluuje, wykorzystując najnowsze osiągnięcia nauk medycznych.

PNF to podejście holistyczne, które traktuje pacjenta jako całość, nie skupiając się jedynie na konkretnym problemie czy obszarze ciała.

Terapeuta, poprzez aktywowanie niewykorzystanych możliwości, koncentruje się na mobilizacji rezerw funkcjonalnych pacjenta. Dzięki temu, PNF umożliwia bezbolesną pracę, motywując do dalszej aktywności.

W ramach terapii, pacjent jest partnerem terapeuty, określającym cele i granice działania. Dzięki pozytywnemu podejściu i roli doradczej terapeuty, nawet osoby z dużymi dysfunkcjami zachowują motywację do współpracy.

Głównym celem terapii PNF jest pomoc pacjentowi w osiągnięciu najwyższego poziomu funkcjonalności. Siła mięśni i zakres ruchu są jedynie narzędziami do osiągnięcia tego celu, który jest funkcją życiową. Terapeuta integruje zasady kontroli ruchu i nauczania motorycznego, by terapia obejmowała różne aspekty życia pacjenta, od poziomu strukturalnego po uczestnictwo w życiu społecznym.

Scroll to Top