Terapia manualna

Terapia manualna jest to metoda służąca do diagnozy i leczenia funkcjonalnych zaburzeń narządu ruchu. Obejmuje:

  • badanie,
  • rozpoznanie,
  • leczenie dysfunkcji.

W czasie wizyty terapeuta zbiera od pacjenta obszerny wywiad. Analizuje zgłaszane dolegliwości pod względem biomechanicznym oraz zadaje pytania, które pozwolą na postawienie wstępnej hipotezy dotyczącej przyczyny. Bardzo ważne jest precyzyjne opisanie swojego problemu przez pacjenta. Po przeprowadzeniu wywiadu terapeuta wykonuje szereg testów diagnostycznych mających na celu ustalenie przyczyny dolegliwości pacjenta oraz określenie rodzaju zaburzenia. Na tym etapie badania terapeuta stara się sprowokować struktury, które mogą dawać zgłaszane przez pacjenta objawy i znaleźć tą, która jest przyczyną dolegliwości. 

Po zakończeniu badania terapeuta używa dostosowanych do danego zaburzenia technik, takich jak:

  • mobilizacje i manipulacje stawów,
  • techniki tkanek miękkich,
  • neuromobilizacje,
  • trening medyczny.

Techniki leczenia dopasowywane są do aktualnego stanu pacjenta.

Zabieg terapii manualnej pozwala na szybkie pozbycie się bólu oraz zwiększenie zakresu ruchomości i poprawę możliwości funkcjonalnych.