Terapia punktów spustowych

Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych

Punkty spustowe (ang. Trigger Points) to niewielkie, nadwrażliwe miejsca, występujące w obrębie włókien mięśniowych o wzmożonym napięciu lub powięzi mięśnia. Punkty spustowe oprócz tkliwości, cechuje przede wszystkim ból przeniesiony (promieniujący), który bardzo często objawia się według pewnego schematu.
Punkty spustowe mogą przybierać formy: aktywną i utajoną. Punkty spustowe aktywne charakteryzują się występowaniem samoistnych objawów bólowych podczas codziennego funkcjonowania, zarówno przy jakiejś aktywności, jak i w spoczynku. Punkty spustowe utajone natomiast wykazują objawy bólowe dopiero w momencie ich uciśnięcia.

Przyczyny występowania punktów spustowych:

  • sumujące się mikrourazy i zmiany przeciążeniowe w układzie stawowym i mięśniowym;
  • patologiczne napięcie mięśniowe i/lub osłabienie mięśni, stres;
  • zaburzenia pooperacyjne;
  • długotrwała, nieprawidłowa pozycja ciała, długotrwałe unieruchomienie;
  • długotrwały wysiłek fizyczny;
  • niedobór witamin.

Celem terapii jest uwolnienie się od bólu i poprawa zaburzonych wzorców ruchowych. Terapia polega na usunięciu napięć poprzez techniki uciskowe i rozciągania. Osiąga się to poprzez pozycyjne rozluźnianie. Terapia punktów spustowych ma na celu likwidację przykurczy, poprawę ukrwienia mięśni, zahamowanie lokalnych procesów zapalnych, pozwala na szybkie uwolnienie pacjenta od bólu.