Metoda FITS

Metoda FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)– jest autorską metodą stworzoną przez dr n. med. Mariannę Białek oraz mgr Andrzeja M’hango specjalistę rehabilitacji ruchowej, dyplomowanego osteopatę. FITS stworzona jest dla:

  • dzieci ze skoliozami,
  • chorobami Scheuermanna, 
  • wadami postawy takimi jak zaburzenia w obrębie stóp, kolan, klatki piersiowej.

Metoda FITS uzyskała rekomendację SOSORT’u (Międzynarodowe Towarzystwo Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Leczenia Skolioz), jako jedna z 8 metod na świecie.

Autorzy koncepcji dobierając odpowiednie techniki fizjoterapeutyczne oraz bazując na własnym doświadczeniu stworzyli metodę pracy, która obejmuje następujące etapy:

  • Badanie pacjenta – w jego skład wchodzi również wywiad, który może dostarczyć informacji, na temat potencjalnej przyczyny wady. Zatem ważne jest poinformowanie o przebiegu ciąży i porodu, przebytych chorobach i urazach dziecka;
  • Uświadomienie pacjentowi jego wady;
  • Trening kontroli sensomotorycznej oraz poprawa czucia głębokiego- poprawia skuteczność terapii oraz przygotowuje do korekcji;
  • Usunięcie ograniczeń mięśniowo-powięziowych;
  • Wzmocnienie osłabionych mięśni;
  • Wprowadzenie nowych wzorców ruchowych.

Poszczególne etapy mają na celu stworzenie najlepszych warunków do osiągnięcia trójpłaszczyznowej korekcji postawy.