NDT Bobath dla dorosłych

Celem usprawniania według metody Bobath jest doprowadzenie pacjenta do maksymalnej samodzielności, na jaką pozwala uszkodzenie struktur Ośrodkowego Układu Nerwowego.

Głównymi założeniami metody Bobath są:

  • stosowanie odpowiednich technik postępowania, które wpłyną na obniżenie zbyt wysokiego napięcia mięśniowego lub podwyższenie zbyt niskiego napięcia mięśniowego,
  • hamowanie odruchów patologicznych,
  • wyzwalanie ruchów maksymalnie zbliżonych do ruchów fizjologicznych poprzez poprowadzenie i stymulację tych ruchów z punktów kontroli ruchu (m.in. głowy, obręczy barkowej, obręczy miedniczej),
  • przeniesienie zdobytych umiejętności ruchowych na aktywności dnia codziennego.

Terapeuta proponuje ćwiczenia dla całego ciała, a nie jedynie jego wybranych okolic, dzięki czemu pacjent jest dynamicznie aktywowany do udziału w terapii.
Ibita Bobath jest koncepcją wykorzystywaną do rehabilitacji pacjentów z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego (udar, uraz czaszkowo-mózgowy, SM, stłuczenia mózgu, Parkinson).
Obecnie jest to jedna z najpopularniejszych metod stosowanych w rehabilitacji neurologicznej dzieci i dorosłych na świecie.