Wady postawy u dzieci

   Prawidłowa postawa warunkuje lepsze funkcjonowanie organizmu, przy jak najmniejszym zużyciu energii.

   Kompleksowa fizjoterapia z wykorzystaniem elementów osteopatii minimalizuje napięcia w układzie mięśniowo-szkieletowym oraz powstałe patologie.

   Ważnym czynnikiem dla prawidłowego rozwoju dziecka jest czucie własnego ciała, samokontrola i aktywność fizyczna.

   Terapia skolioz w naszym ośrodku oparta jest na indywidualnym podejściu do Pacjenta. Przy pełnym zaangażowaniu dziecka i rodziców możliwe jest zbalansowanie     powstałej deformacji i powstrzymanie progresji choroby.