NDT Bobath dla dzieci

Metodę tą nazywa się leczeniem neurorozwojowym . Jest ona bardzo przydatna w usprawnianiu niemowląt i dzieci najmłodszych. Celem metody jest umożliwienie i ułatwienie wykonywania ruchu osobom z dysfunkcjami. W metodzie tej na pierwszym miejscu została postawiona funkcja. Zatem usprawnianie w tej metodzie ma na celu pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju by mogły uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swoje możliwości na ile pozwala istniejące uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego.

Główne zasady usprawniania według koncepcji NDT- Bobath obejmują:

  • wpływ na napięcie mięśni ( zmniejszenie napięcia wzmożonego i zwiększenie napięcia obniżonego), co jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich technik postępowania od pierwszych miesięcy życia,

  • hamowanie nieprawidłowych odruchów,

  • wyzwalanie, wspomaganie przebiegu i prowadzenie ruchu przez fizjoterapeutę w formie jak najbardziej zbliżonej do prawidłowych ruchów z tak zwanych punktów kluczowych, którymi są: głowa, obręcz barkowa i obręcz biodrowa,

  • wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności w codziennych czynnościach.