Obrzęki limfatyczne

W rehabilitacji obrzęków wyróżniamy:

  • Profilaktykę obrzęku,
  • Terapię już istniejącego obrzęku,
  • Terapię podtrzymującą efekt leczenia.

Terapia istniejącego obrzęku polega na:

  • Mobilizacji blizny pooperacyjnej,
  • Manualnym drenażu limfatycznym,
  • Bandażowaniu,
  • Terapii ruchowej połączonej z kompresją.

Terapia uzupełniająca:

  • Kompresja pneumatyczna,
  • Masaż aqavibron,
  • Kinesiotaping.

Copyright © 2015 Rohit Creations. All rights reserved.